ССС ЕООД извършва гаранционен, извънгаранционен,абонаментен сервиз и ремонт по заявка. Фирмата притежава разрешение ОМ-404/29.04.2013г. от Столично управление "ПБЗН"-ГДПБЗН-МВР,да извършва поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове.

ПОРЪЧКИ